Commissies 2020

Wat is een parlement zonder commissies? Een vitaal onderdeel van het parlementaire spel van het MEP zijn de commissies. Hier gebeurt het allemaal. Na overleg tussen de parlementariërs zullen zij besluiten met welke problemen de commissie geconfronteerd wordt en hoe zij dit denken op te lossen. Alle deelnemende landen worden vertegenwoordigd door een afgevaardigde; de parlementariër. Nadat alle informatieve clausules en operatieve clausules zijn vastgesteld en geconcretiseerd worden deze door de commissie gepresenteerd aan het Europese parlement in het plenaire debat. Na de presentatie wordt de commissie aan de tand gevoeld door het parlement en zullen zij hun oplossingen moeten verdedigen. Ten slotte zullen de commissies hun plannen officieel indienen en zal het parlement erover gaan stemmen. Het is uiteindelijk het parlement dat bepaald of de oplossingen worden aangenomen of verworpen.

Tijdens MEP 2020 zijn de commissies en bijbehorende vraagstukken als volgt:

Commissie Economische en Monetaire Zaken
Het vraagstuk van het terugdringen van belastingontduiking in de Europese Unie:
De aanpak van belastingontduiking en belastingontwijking in de Europese Unie heeft hoge prioriteit. Het gebeurt te vaak dat bedrijven op wettige wijze belastingen ontwijken door fiscale afspraken met lidstaten te maken, zoals Apple en Starbucks gedaan hebben. Door schandalen als de Panama Papers, de LuxLeaks en de Paradise Papers werd de roep om een Europese aanpak steeds luider. Ter bestrijding van belastingontduiking is binnen de EU een systeem opgezet om belastinggegevens uit te wisselen. Sinds 1 januari 2019 is de zogenoemde Anti Tax Avoidance Directive van kracht die het ontwijken van de vennootschapsbelasting moet tegengaan. Verder wordt in 2020 een strengere meldplicht voor belastingconstructies ingevoerd. Wat kan er nog meer gedaan worden om witwassen en belastingfraude in de Europese Unie rigoureus te bestrijden?

Commissie Rechten van de Vrouw en Gendergelijkheid
Het vraagstuk over de sociaaleconomische positie van vrouwen: 
Hoewel wettelijke gelijkheid tussen man en vrouw in Europa en de Europese lidstaten een feit is, is er in de praktijk lang niet altijd echte gelijkheid. De scheefgroei van het aantal mannen die hoge functies bekleden ten opzichte van vrouwen wordt ook wel de Gendergap genoemd, op de arbeidsmarkt hebben vrouwen namelijk nog steeds een loonachterstand en de meeste topfuncties in bedrijven, politieke partijen en Europese instanties worden door mannen bekleed. Wat moet de Europese Unie doen om naast wettelijke gelijkheid ook in de praktijk gendergelijkheid te creëren? Welke partijen moeten betrokken en verantwoordelijk zijn bij de oplossingen tot gelijkheid?

Commissie Industrie, Onderzoek en Energie
Het vraagstuk over gezondheid en de farmaceutische industrie:
Er komen steeds vaker zeer geavanceerde en zeer kostbare medicijnen op de markt, die onbetaalbaar zijn voor zieken en haast nooit vergoed worden door de zorgverzekeraars. Vanwege de patenten en de monopolie van de farmaceutische industrie kunnen zij tot een grote hoogte zelf de prijzen van deze medicijnen bepalen. Begint de macht van de farmaceutische industrie niet te groot te worden? Hoe kan de Europese Unie ervoor zorgen dat er betaalbare prijzen voor deze nieuwe behandelingen komen, maar ondertussen de snelle innovatie en de belangen van de farmaceutische industrie gewaarborgd blijven? 

Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken
Het vraagstuk van de toenemende drugshandel en de daaraan vastklevende gezondheidsrisico’s: 
In het jaarlijkse drugsrapport van 2019 stelde de EMCDDA een verontrustend stijgend aantal drugsdoden en aanwijzingen voor een verhoogde drugsproductie in Europa. De handel in drugs neemt ook toe en de georganiseerde criminaliteit wordt steeds brutaler en gevaarlijker. Sommige lidstaten zijn van mening dat bepaalde drugs gelegaliseerd moeten worden om georganiseerde criminaliteit terug te dringen. Andere lidstaten vinden juist dat deze aanpak zou zorgen voor een aanmoediging in het drugsgebruik en willen dus al het contact met drugs vermijden en streng bestraffen. Welke rol kan de EU spelen om illegale drugshandel terug te dringen en daarmee de gezondheidsrisico ́s en overlast voor de EU-burgers te beperken? Hoe kan georganiseerde (drugs)criminaliteit beter worden aangepakt?

Commissie Vervoer en Toerisme
Het vraagstuk van de vervuilende transportmiddelen die gebruikt worden bij toerisme:
Toeristen zijn er in overvloed, zeker in steden zoals Barcelona en Venetië. Toerisme blijkt verantwoordelijk te zijn voor bijna 10% van de uitstoot van broeikasgassen. Een groot deel van deze CO2-uitstoot is afkomstig van de transportmiddelen die toeristen gebruiken. Een toerist die van Amsterdam naar Parijs reist met de Thalys in plaats van met het vliegtuig, bespaart maar liefst 67 kilogram CO2. Het gebruik van vliegtuigen zou dus vervangen kunnen worden door de trein, mits het spoorwegstelsel in Europa zich verbetert. Hoe kan de EU ervoor zorgen dat de milieuvervuiling ten gevolge van het transport van toeristen wordt geminimaliseerd? Welke rol kan de EU spelen om het spoorwegstelsel uit te breiden zodat vervuilende transportmiddelen vervangen kunnen worden door milieubewuste transportmiddelen?

Commissie sociale zaken en werkgelegenheid
Het vraagstuk over werkloosheid onder jongeren en laagopgeleiden:
We zien dat er al jaren een vaste jeugdwerkeloosheid is. Jongeren komen lastig aan werk, zeker als ze een lage opleiding hebben gedaan. Maar niet alleen jongeren hebben last van werkeloosheid. Ook veel banen van laagopgeleiden verdwijnen. Dit komt door de verschuiving van arbeid naar lagelonenlanden. Hoe kan de EU ervoor zorgen dat deze mensen toch weer aan een baan komen? En hoe kunnen we jongeren goed opleiden zodat zij deze problemen later niet ervaren? Maar vooral, hoe zorgen wij er als EU voor dat onze jongeren aan werk komen?