Organisatie

De organisatie achter het MEP Zuid-Holland wordt geleid door het dagelijks bestuur. Het bestuur zorgt ervoor dat het MEP ieder jaar kan plaats vinden. Het is zaak dat er locaties beschikbaar zijn voor de conferentiedagen en dat de benodigde logistiek aanwezig is. Het bestuur is iets anders dan het presidium. Het presidium zijn de voorzitters, inclusief de algemeen voorzitter, die tijdens de MEP conferentiedagen het spel geordend laten verlopen. Het bestuur is tijdens deze dagen actief op de achtergrond, zodat er voldoende ruimte is om het spel zijn gang te laten gaan.


Het bestuur ziet er als volgt uit:

  • Voorzitter – Anouk Top
  • Penningmeester – Josien van Loenen
  • Secretaris & Coördinator MEP Nationaal – Anouk Verhaegh
  • Coördinator MEP Nationaal – Heleen te Koppele
  • Pers – Josien van Loenen & Kyle Hassing
  • Bestuur – Jolaine van Wijk