Partners

Het MEP wordt tijdens het uitvoeren van haar taken gesteund door de volgende partners:

Provincie Zuid-Holland
De provincie Zuid-Holland verleent jaarlijks onderdak aan het MEP Zuid-Holland in het provinciehuis. Dankzij de gastvrijheid van de provincie kan het MEP Zuid-Holland gebruik maken van de prachtige Statenzaal voor de plenaire vergaderingen en een meerdere kleinere zalen voor de commissievergaderingen.
www.zuid-holland.nl

Montesquieu Instituut
Het Montesquieu Instituut is de organisator van het MEP Nationaal. Als provinciale conferentie werken wij nauw samen met het Montesquieu Instituut.
www.montesquieu-instituut.nl