MEP Zuid-Holland 2018 Verslag Dag 1

14 februari 2018 was de eerste dag van de achtentwintigste editie van MEP Zuid-Holland. Op deze Valentijnsdag kwamen 11 scholen uit heel Zuid-Holland weer bij elkaar voor deze jongerensimulatie.

De leerlingen en coördinatoren kwamen rond 9 uur bij elkaar in het Provinciehuis. Daar werden ze ontvangen met koffie en thee en kregen ze even de tijd om met elkaar te praten. Om half 10 werd iedereen de Statenzaal ingeleid waar Reinout Huizer een welkomstwoord hield. Ook was er een gastspreker: Jeannette Baljeu, lid van het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Zij gaf de deelnemers informatie over het MEP en het provinciehuis. Daarna werd MEP 2018 officieel geopend. Ook werden we voorgesteld aan de voorzitters en waren er delegatieleiders die een landenspeech hielden over hun land, daarin presenteerden zij hun land aan alle deelnemers en de overige mensen in de zaal. Vervolgens gingen alle delegatieleden per commissie problemen met elkaar bespreken en hebben ze IC’s opgesteld. Ook hebben ze besproken wat het nou precies betekent om een MEPper te zijn. Om 12 uur hebben wij een heerlijke lunch gekregen van de catering van het provinciehuis. De journalisten hebben zich de hele dag beziggehouden met de krantjes, hebben gevlogd over de hotspots in Den Haag en hebben het Facebook- en Instagram-account van MEP geüpdatet. We kijken allemaal uit naar morgen!